Arobàcies i equilibris

La gimnàstica esportiva és un clàssic per als infants, tant nens com nenes, i promou un desenvolupament motriu excel·lent.

GIMNÀSTICA ESPORTIVA

És una especialitat esportiva que busca el domini del cos amb moviments harmoniosos i equilibrats, parant atenció a la bellesa estètica del moviment.

Es un esport força complet en el que treballem capacitats físiques i motrius com la força , flexibilitat, potència, equilibri i agilitat. La pràctica d’aquest esport ajuda els infants i joves a corregir males postures, desenvolupar el ritme i l’equilibri, generar confiança en ells mateixos i construir un cos àgil i fort.