Comunicat Federació Catalana de Natació 29/1/2024

Arran dels diversos comunicats emesos per Alter Sport referents a la rescissió del contracte amb la Federació Catalana de Natació, volem fer els següents aclariments:

    1. La rescissió contractual, conforme als termes establerts en el contracte, es basa en la no consecució dels objectius econòmics i de gestió definits en el Pla de Negocis elaborat per Alter Sport.
    2. Cal destacar que Alter Sport tenia accés directe a la comptabilitat del CEM El Tossalet, obtenint coneixement detallat de totes les despeses i ingressos del compte d’explotació.
    3. Els comptes del CEM El Tossalet són auditats anualment. Aquests comptes es presenten a l’Ajuntament de Berga en la Comissió de Seguiment. Com a Director del CEM El Tossalet, Alter Sport ha assistit de manera activa a totes les Comissions de Seguiment celebrades durant la vigència del contracte amb la FCN.
    4. Volem destacar que el CEM EL Tossalet funciona amb total normalitat.

La FCN és una entitat centenària amb una gestió impecable i sempre amb els comptes auditats que compleix amb la normativa i les lleis establertes. En cap cas acceptarem les acusacions que Alter Sports està fent i que taquen el nom de la nostra institució.

Reiterem un cop més la confiança en la gestió del CEM El Tossalet per part de l’equip de professionals al capdavant de les instal·lacions, vetllant per el seu bon funcionament.

Comments are closed.