Noves tarifes 2022

A partir del mes de març del 2022 actualitzem les tarifes del centre, vigents des del 2020, degut a l’increment de l’IPC i augment dels costos.
La major part de les tarifes només impliquen un augment, tot i que hi ha algunes novetats en el funcionament i abast d’algunes d’elles.
Les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% poden acollir-se a la tarifa de pensionista i major de 65 anys.
Podeu consultar-les al següent enllaç.

Comments are closed.